Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018 18:16

Τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ)

Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί πολλά φαινόμενα δηλητηριάσεων με αυξητική τάση γεγονός που είναι παράδοξο παρά την επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.

Επισυναπτόμενο Αρχείο