Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018 17:55

Σεμινάριο 3

Η Κρητική διατροφή και Παιδιά μας στην Πράξη

Εισαγωγή (Δωρεάν)

 1. Γνωριμία
 2. Παρουσίαση προγράμματος
 3. Πρόγραμμα οικογένειας

Η δημιουργία

 1. Ισοδύναμα τροφίμων
 2. Παιδιά και Σύνταξη διαιτολογίου με εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Τα πρώτα μου βήματα: πρωινό και δεκατιανό

 1. Παιδιά και κρητικό πρωινό
 2. Παιδιά και δημιουργία του δεκατιανού
 3. Εβδομαδιαίος έλεγχος

Η φάση της ωριμότητας: μεσημεριανό και βραδινό

 1. Δημιουργία Λιστών επιλογών
 2. Σύνταξη διαιτολογίου
 3. Παιδιά και Κρητική παραδοσιακή μαγειρική
 4. Παιδιά και αγορές τροφίμων
 5. Εβδομαδιαίος έλεγχος

Η τελειότητα

 1. Κρητικές πρακτικές για τα παιδιά
 2. Ασκήσεις στην πράξη
 3. Παιδιά και Σωματική άσκηση
 4. Εβδομαδιαίος έλεγχος

Η χαρά της επιτυχίας (δωρεάν ο τελευταίος εβδομαδιαίος έλεγχος)